Mật tuyển viện bắt đầu vào thứ Ba 12.3.2013

Mật tuyển viện bắt đầu vào thứ Ba 12.3.2013

(WGPSG/Radio Vatican) Trong phiên họp công nghị thứ 8, Hồng Y đoàn đã quyết định: Mật tuyển viện sẽ bắt đầu vào thứ Ba, 12-3-2013. Thánh Lễ cầu cho việc bầu chọn Giáo hoàng sẽ được cử hành vào buổi sáng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Vào buổi chiều, các hồng y sẽ vào Mật tuyển viện.
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top