Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật thứ XIII Thường niên năm C

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật thứ XIII Thường niên năm C

Lời Chúa: Lc 9,51-62

"Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa" (Lc 9,62).

Suy niệm

Trong đời sống, nhiều lúc ta phải chọn lựa. Chọn lựa là chấp nhận hy sinh, bỏ một trong hai. Đức Giêsu không dạy ta sống vô cảm hay bất hiếu... Ngài dạy ta can đảm tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã. Có bao nhiêu cái trước đã chi phối đời ta? Đâu là lựa chọn ưu tiên một? Chúng ta cần sắp xếp lại thứ tự các ưu tiên cho đúng. Nếu Đức Giêsu gặp tôi hôm nay và mời tôi theo Ngài, tôi có xin phép Ngài để làm cái gì đó trước đã không?

(Trích suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa nhật thứ XIII Thường niên năm C)

Kinh Thánh bằng tiếng Việt

Kinh Thánh bằng tiếng Anh

Top