Hội đồng Mục vụ Giáo phận

Hội đồng Mục vụ Giáo phận

Hội đồng Mục vụ Giáo phận

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN 

BAN THƯỜNG VỤ

1.    Lm. Giuse Phạm Bá Lãm                          Trưởng ban

2.    Lm. Giuse M. Lê Quốc Thăng                    Thư ký

3.    Lm. Clêmentê Lê Minh Trung                     Thủ quỹ

DO CHỨC VỤ

4.   Lm. Ignatiô Hồ Văn Xuân                          Tổng Đại Diện

5.   Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang                   Đại diện Giám mục đặc trách Linh mục

6.   Lm. Giuse Trần Hòa Hưng, SDB.               Đại diện Giám mục đặc trách Tu sĩ

7.   Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng                  Đại diện Giám mục đặc trách Giáo dân

8.   Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, SJ                   Đại diện GM đặc trách Mục vụ ngoại kiều

9.   Lm. Phêrô Kiều Công Tùng                       Chưởng ấn

10. Lm. Gioan Bùi Thái Sơn                            Đại diện Tư pháp

11. Lm. Giuse Bùi Công Trác                          Giám Đốc Đại Chủng Viện

12. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền                      Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ TGP

13. Lm. Giuse Phạm Bá Lãm                          Trưởng ban Thường vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo phận *

14. Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ                       Trưởng ban Tương trợ Linh mục        

15. Lm. Clêmentê Lê Minh Trung                     Giám Đốc Nhà hưu dưỡng Chí Hoà *

16. Lm. Giuse Mai Thanh Tùng                       Quản lý Tổng giáo phận

HẠT TRƯỞNG

17. Lm. Phanxicô X. Nguyễn Xuân Quang          Hạt trưởng Hạt Bình An

18. Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang                   Hạt trưởng Hạt Chí Hoà *

19. Lm. Giuse M. Phạm Hồng Thái                  Hạt trưởng Hạt Gia Định

20. Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ                       Hạt trưởng Hạt Gò Vấp *

21. Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng                 Hạt trưởng Hạt Hóc Môn

22. Lm. Giuse Hoàng Kim Toan                       Hạt trưởng Hạt Phú Nhuận

23. Lm. Giuse Phạm Bá Lãm                          Hạt trưởng Hạt Phú Thọ *

24. Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng                  Hạt trưởng Hạt Sài Gòn - Chợ Quán *

25. Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng                  Hạt trưởng Hạt Tân Định

26. Lm. Phaolô Phạm Trung Dong                   Hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì

27. Lm. Gioakim Trần Văn Hương                    Hạt trưởng Hạt Thủ Đức

28. Lm. Gioan B. Phạm Văn Hợp                     Hạt trưởng Hạt Thủ Thiêm

29. Lm. Giuse M. Đoàn Văn Thịnh                   Hạt trưởng Hạt Xóm Chiếu

30. Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Hùng                     Hạt trưởng Hạt Xóm Mới

 

PHỤ TRÁCH CÁC BAN MỤC VỤ

a. Mục vụ rao giảng

31. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền                      Giáo lý *

32. Lm. Giuse Đỗ Quang Khang                      Kinh Thánh

33. Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên                 Loan Báo Tin Mừng

b. Mục vụ thánh hóa

34. Lm. Phêrô Kiều Công Tùng                       Phụng vụ *

35. Lm. Rôcô Nguyễn Kim Duy                       Thánh nhạc

c. Mục vụ cộng đoàn - nội bộ

36. Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh                          Ơn gọi

37. Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn                        Thiếu nhi

38. Lm. Gioan Lê Quang Việt                          Giới trẻ

39. ĐGM. Luy Nguyễn Anh Tuấn                     Gia đình

40. Lm. Phaolô Phạm Trung Dong                   Di dân *

41. Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ                       Tương trợ Linh mục *

d. Mục vụ cộng đoàn - xã hội và các tôn giáo

42. Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết                      Văn hoá

43. Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc                     Đối thoại liên tôn

44. Lm. Vinh Sơn F. Vũ Ngọc Đồng SDB           Caritas giáo phận

45. Lm. Giuse M. Lê Quốc Thăng                    Công lý Hoà Bình *

46. Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền                            Truyền Thông

Top