Đại diện Giáo dân
Đại diện Giáo dân

CÁC ĐOÀN THỂ

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1. Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái

Trưởng ban

thainguyen@vietthuong.com.vn

2. Giuse Ngô Văn Hiền

Phó ban

hiendc@gmail.com

3. Michael Nguyễn Hữu Xuân Điềm

Thư ký

michaeldiem@gmail.com

4. Maria Têrêsa Lê Thúy

Thủ quỹ

tua2012mmchus@gmail.com

 

 

 

ĐOÀN THỂ

TRƯỞNG ĐOÀN THỂ

LM. ĐỒNG HÀNH

- Chương trình Thăng tiến HNGĐ

Ignatio Đặng Phúc Khoái

Phanxicô Ass. Lê Quang Đăng

- Dòng Ba Cát Minh

Gioan B. Ngô Quốc Thiết

Félix Nguyễn Văn Thiện

- Dòng Phan Sinh tại thế

Giuse Vũ Quang Khải

Giuse Lê Thanh Để  OFM

- Cộng đoàn Khôi Bình VN

AnrêNguyễn Hữu Nghĩa

Đa Minh Nguyễn Đình Tân

- Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót

Gioan B. M. Nguyễn Thế Vịnh

Ernest Nguyễn Văn Hưởng

- Cộng đoàn Gia đình Chúa

Giuse Ngô Văn Hiền

Ernest Nguyễn Văn Hưởng

- Cộng đoàn Gia đình cùng theo Chúa

Gioan Phêrô Tạ Đình Vui

Phêrô Nguyễn Văn Hiển

- Gia đình Emmanuel

Giuse Phan Xuân Phú

Gioan B. Nguyễn Quang Tuyến

- Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Giuse Trịnh Văn Tiến

Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng

- Gia đình Tận Hiến

Giuse Trịnh Ngọc Năm

Augustinô Phan Huy Tặng  CRM

- Giới Cao Niên

Alexis Lê Văn Kim

Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa SJ

- Giới Doanh nhân Công giáo

Phêrô Đỗ Tiến Sĩ

Giuse Tạ Huy Hoàng

- Giới Giáo chức Công giáo

Maria Nguyễn Kim Xuân

Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ

- Giới Y tế Công giáo

Giuse Phan Văn Dũng

Giuse Trần Văn Phát MI

- Hiệp Hội Bác Ái Vinh Sơn (AIC-VN)

Maria Phạm Thị Bích

Giuse Trần Văn Trung CM

- Hiệp Hội Gia đình Phúc Âm

Giuse Phạm Đức Long

Giuse Nguyễn Văn Thanh

- Hiệp Hội Giới trẻ Con Đức Mẹ

Gioan B. Nguyễn Song Hỷ

Vinh Sơn Vũ Đức Liêm

- Hiệp Hội Thánh Mẫu

Maria Hoàng Thị Nhiễu

Đa Minh Đinh Văn Vãng

- Hội Các Bà Mẹ Công giáo

Elidabét Đặng Thị Hiếu

Phanxicô X. Đậu Nguyễn Hoàng Linh

- Hội Mân Côi

 

Phêrô Ngô Lập Quốc

- Hướng đạo sinh Công giáo

Phanxicô X. Trương Đình Thạc

Phanxicô X. Bảo Lộc

- Huynh đoàn giáo dân Đa Minh   

Giuse Đỗ An Ninh

Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP

- Huynh đoàn Thánh Thể

Maria Phạm Thị Hương

Phaolô M. Nguyễn Thanh Quang, SSS

- Kinh Thánh Cầu Nguyện

Têrêsa Nguyễn Thị Minh Thủy

Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP

- Legio Mariae

Đa Minh Đỗ Ngọc Phác

Antôn Nguyễn Đình Thục

- Mục vụ Giới Trẻ

Giuse Nguyễn Hữu Đại

Điềm Gioan Lê Quang Việt

- Opus Dei

 Anê Lê Thị Tuyết Trang

Phanxicô Aniban

- Phong trào Cursillo

Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái

Phêrô Nguyễn Văn Giáo SOLT

- Phong trào Focolare

Maria Têrêsa Lê Thúy

Giuse Nguyễn Trung Điểm

- Thanh Sinh Công

Têrêsa Phạm Ngọc Tú Quyên

Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ

- Thiếu nhi Thánh Thể

Michael Ninh Đức Thành

Giuse Phạm Đức Tuấn

- Nghệ sĩ Công giáo

Gioakim Nguyễn Văn Nhựt

Rôcô Nguyễn Kim Duy

Top