Hội đồng Linh mục
Hội đồng Linh mục

HỘI ĐỒNG LINH MỤC GIÁO PHẬN

THÀNH VIÊN THEO GIÁO LUẬT DO CHỨC VỤ

1.   Lm. Ignatiô Hồ Văn Xuân                         Tổng Đại Diện

2.   Lm. Gioan Bùi Thái Sơn                           Đại diện Tư pháp

3.   Lm. Giuse Trần Hòa Hưng, SDB              Đại diện Giám mục đặc trách Tu sĩ

4.   Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ                      Đại diện GM đặc trách Mục vụ Ngoại kiều

5.  Lm. Phêrô Kiều Công Tùng                      Chưởng ấn

6.  Lm. Giuse Đỗ Xuân Vinh                          Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện

THÀNH VIÊN DO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC CHỈ ĐỊNH

7. Lm. Clêmentê Lê Minh Trung                    Giám Đốc Nhà hưu dưỡng Chí Hoà

8. Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc                     Giám Đốc Trung tâm Mục vụ TGP

9. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền                     Ban Mục vụ Giáo Lý

10. Lm. Giuse Nguyễn Quốc Thắng               Ban Loan Báo Tin Mừng

11. Lm. Gioan Lê Quang Việt                         Ban Mục vụ Giới Trẻ

12. Lm. Phaolô Nguyễn Phong Phú               Ban Mục vụ Di dân

THÀNH VIÊN THUỘC CÁC GIÁO HẠT

13. Lm. Giuse Đinh Hiền Tiến                          Giáo hạt Bình An

14. Lm. Gioan B Nguyễn Quang Tuyến           Giáo hạt Chí Hòa

15. Lm. Giuse Mai Thanh Tùng                       Giáo hạt Gia Định

16. Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn                        Giáo hạt Gò Vấp

17. Lm. Đaminh Nguyễn Trung Kiên               Giáo hạt Hóc Môn

18. Lm. Giuse M. Lê Quốc Thăng                    Giáo hạt Phú Nhuận

19. Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Hùng                    Giáo hạt Phú Thọ

20. Lm. Gabrien Trịnh Công Chánh                Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán

21. Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng                Giáo hạt Tân Định

22. Lm. Giuse Lê Hoàng                                   Giáo hạt Tân Sơn Nhì

23. Lm. Gioakim Trần Văn Hương                   Giáo hạt Thủ Đức

24. Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng                Giáo hạt Thủ Thiêm

25. Lm. Giuse Maria Phạm Hồng Thái            Giáo hạt Xóm Chiếu

26. Lm. Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn             Giáo hạt Xóm Mới

 THÀNH VIÊN THEO CÁC CẤP LỚP LINH MỤC

27.  Lm. Đaminh Dương Hoàng Lộc                N1  Linh mục Tu sĩ

28. Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền                             N2        1969-1991

29.  Lm. Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng               N3        1992-1995

30.  Lm. Phanxicô X. Nguyễn Xuân Quang     N4        1998-1999      

31.  Lm. Vinhsơn Vũ Đức Liêm                       N5        2000-2002

32.  Lm. Ignatio Nguyễn Quốc Bảo                 N6        2003-2005

33.  Lm. Giuse Lê Ngọc Đa                              N7        2007-2009

34.  Lm. Martinô Bùi Huy Hòa                        N8        2010-2011

35.  Lm. Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh                 N9       2012-2014

36.  Lm. Giuse Đặng Quang Khải                    N10      2015-2016

37.  Lm. Giuse Đặng Kim Hải                          N11      2018-2019

38.  Lm. Giuse Lê Hoàng Tuấn                         N12      2020-2021

39.  Lm. Giuse Maria Hồ Quốc Vinh                N13      2022-

(cập nhật ngày 24-11-2022)

Top