Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn không quân Ý dịp kỷ niệm 100 năm thành lập

Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn không quân Ý dịp kỷ niệm 100 năm thành lập

Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn không quân Ý dịp kỷ niệm 100 năm thành lập

Đức Thánh Cha nhận xét trong lĩnh vực khoa học, cách riêng ngành hàng không, trong 100 năm qua đã có những thay đổi vượt trội, giúp cuộc sống con người thay đổi. Ngài lưu ý các công trình nghiên cứu, đổi mới và công nghệ mới không bao giờ được phụ thuộc vào lợi ích của quyền lực hoặc những mục đích gây thiệt hại, nhưng phải luôn hướng tới mục đích toàn diện của con người, sự phá triển của mọi dân tộc và công bằng hơn. Về điểm này Đức Thánh Cha cơ ngợi hàng không Ý vẫn luôn là một dịch vụ quý giá cho hoà bình.

Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn không quân Ý dịp kỷ niệm 100 năm thành lập

Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn không quân Ý dịp kỷ niệm 100 năm thành lập

Theo Đức Thánh Cha các hoạt động của không quân đang phát triển. Nếu trước đây sự hiện diện của quân đội cần thiết, đặc biệt trong thời chiến tranh bi thảm, thì ngày nay cũng như các lực lượng vũ trang khác, không quân có những can thiệp trong một số bối cảnh khác.

Trước hết, về an toàn bay và cứu hộ: Không quân Ý luôn sẵn sàng hợp tác với các tổ chức quốc tế cho sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo và hoà bình, quản lý các thảm hoạ thiên nhiên nghiêm trọng và hỗ trợ các quốc gia khác.

Đóng góp thứ hai của không quân Ý cho xã hội được Đức Thánh Cha đề cập là trong trường hợp khẩn cấp về sức khoẻ, như trong thời đại dịch Covid-19. Cụ thể cam kết duy trì hoạt động của các bệnh viện, hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng và đảm bảo vận chuyển người bệnh bằng đường hàng không. Ngài nói: “Đây là một nhiệm vụ vinh dự, từ đó mọi người hiểu được mức độ phục vụ quê hương của anh chị em, mở rộng đến đại gia đình nhân loại”.

Đức Thánh Cha tiếp không quân Ý

Đức Thánh Cha tiếp không quân Ý

Và điểm cuối cùng liên quan trực tiếp đến con người. Với sự hỗ trợ của các linh mục tuyên uý, các thành viên của không quân Ý bảo vệ, chào đón, cứu giúp và phục vụ mọi người. Bên cạnh đó là các hoạt động đào tạo, cung cấp chuyên môn, nhờ đó di sản văn hoá quý báu được duy trì.

Đức Thánh Cha kết thúc với lời đề cao sự say mê, lòng can đảm của không quân Ý, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống như trường hợp 13 binh sĩ Ý thiệt mạng ở Kindu, Congo, trong một chuyến vận chuyển nhân đạo dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Ngài khích lệ họ tiếp tục dấn thân trong việc bảo vệ sự sống, công lý và hoà bình, đồng thời cầu xin Đức Mẹ Loreto, Đấng Bảo trợ những người làm việc trong ngành hàng không gìn giữ họ.

Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top