Đức Thánh Cha kêu gọi “an toàn tại nơi làm việc”

Đức Thánh Cha kêu gọi “an toàn tại nơi làm việc”

Đức Thánh Cha kêu gọi “an toàn tại nơi làm việc”

Trong một điện thư do ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh ký và gởi đến Đức Hồng Y Betori, TGM Firenze, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của ngài với gia đình các nạn nhân và kêu gọi “một cam kết lớn hơn từ những người có trách nhiệm để bảo vệ người lao động”.

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn những người đang “làm việc trong các hoạt động cứu hộ”, ngài đảm bảo “những lời cầu nguyện” cho các nạn nhân và gia đình của họ. Ngài cũng ban phép lành Toà Thánh như một dấu hiệu gần gũi thiêng liêng với họ.

Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top