Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Sứ thần tại Thái Lan và Campuchia

Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Sứ thần tại Thái Lan và Campuchia

Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Sứ thần tại Thái Lan và Campuchia

Thứ Tư, 08/02/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Peter Bryan Wells, người Mỹ, cho đến nay là Sứ Thần Tòa Thánh tại Nam Phi, Botswana, Lesotho, Namibia và Eswatini, làm Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan và Campuchia, đồng thời làm Khâm sứ Tòa Thánh tại Lào.

Đức Tổng Giám Mục Welles sinh năm 1963 tại Tulsa, Oklahoma ở Hoa Kỳ. Ngài bắt đầu học triết học tại chủng viện Saint-Meinrad Abbey ở Indiana; sau đó  học thần học tại Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ ở Roma; thụ phong linh mục năm 1991 và được tấn phong Giám mục trong năm 2016.

Đức Tổng Giám Mục đã theo học Viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Hôn nhân và Gia đình và tốt nghiệp vào năm 1992; hoàn thành luận án Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana năm 1998. Ngài cũng đã theo học tại Học viện Giáo hoàng nơi đào tạo các nhà ngoại giao tương lai của Tòa thánh.

Từ Nigeria đến an ninh tài chính của Vatican

Đức Tổng Giám Mục Welles làm Sứ thần Toà Thánh tại Nigeria vào năm 1999. Năm 2002, ngài được gọi về Roma làm việc tại văn phòng nói tiếng Anh của Phân bộ Tổng vụ của Phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh. Năm 2013, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ngài làm thành viên của ủy ban giáo hoàng điều tra cho Viện Giáo Vụ hay còn gọi là Ngân hàng Vatican, sau đó trở thành chủ tịch ủy ban an ninh tài chính của Tòa Thánh.

Cựu Sứ thần tại Nam Phi

Năm 2016, Đức Tổng Giám Mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Phi và Botswana. Vài ngày sau, ngài cũng được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Namibia và Lesotho và 4 tháng sau tại Eswatini. Ngoài tiếng Anh, nhà ngoại giao Mỹ còn nói được tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Ý.

Nguồn: vaticannews.va/vi

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top