ĐTC gặp gỡ 100 thành viên Phong trào Focolare - Tổ Ấm

ĐTC gặp gỡ 100 thành viên Phong trào Focolare - Tổ Ấm

ĐTC gặp gỡ 100 thành viên Phong trào Focolare - Tổ Ấm

"Phong trào Tổ Ấm", cũng được gọi là "Công trình của Đức Maria", được Tôi tớ Chúa Chiara Lubich thành lập vào ngày 7/12/1943 ở Trento, với mục đích xây dựng thế giới ngày càng hiệp nhất theo lời cầu nguyện của Chúa Giêsu "Xin cho họ nên một" (Ga 17,21). Ngày nay Phong trào có 2 triệu thành viên ở 182 quốc gia; cùng với nhiều tín đồ của các tôn giáo khác hoặc không tôn giáo theo tinh thần và mục đích của Phong trào.

Loan truyền thông điệp hiệp nhất

Đức Thánh Cha nêu lên lý do tạ ơn Chúa: "Trong 80 năm này, anh chị em đã làm cho sứ điệp này vang vọng trong giới trẻ, các cộng đồng, các gia đình, những người sống đời thánh hiến, các linh mục và giám mục; và cả trong những môi trường xã hội khác nhau: từ thế giới trường học đến thế giới kinh tế, từ thế giới nghệ thuật và văn hóa đến thế giới thông tin và truyền thông; và đặc biệt trong các lĩnh vực đại kết và đối thoại liên tôn. Do đó, anh chị em đã trở thành một công cụ tích cực cho sự nở rộ của các công việc, sáng kiến, dự án và trên hết là các cuộc 'tái sinh', hoán cải, ơn gọi, đời sống hiến dâng cho Chúa Kitô và cho anh chị em của chúng ta. Hôm nay chúng ta muốn tạ ơn Chúa vì tất cả những điều này".

Nhắc lại ba thái độ quan trọng cho hành trình của Phong trào - sống đặc sủng với lòng trung thành năng động, đón nhận những khoảnh khắc khủng hoảng như cơ hội để trưởng thành, thể hiện linh đạo một cách nhất quán và hiện thực, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Phong trào sống những điều này theo ba đường hướng: sự trưởng thành của giáo hội, lòng trung thành với đặc sủng và dấn thân vì hòa bình.

Sự trưởng thành của Giáo hội

Trước hết, Đức Thánh Cha mời gọi Phong trào nỗ lực để thực hiện giấc mơ về một Giáo hội truyền giáo và hiệp hành. "Hãy bắt đầu với cộng đồng của anh chị em, khuyến khích phong cách tham gia và đồng trách nhiệm trong đó, ngay cả ở cấp điều hành".

Lòng trung thành với đặc sủng

Nói về lòng trung thành với đặc sủng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chị Chiara Lubich: "Chỉ để lại Tin Mừng cho những ai theo bạn. Nếu bạn làm điều này, lý tưởng hiệp nhất sẽ vẫn còn […]". Ngài nhắn nhủ các thành viên của Phong trào Tổ Ấm "hãy gieo rắc sự hiệp nhất bằng cách mang Tin Mừng, nhưng không bao giờ quên công cuộc nhập thể mà Thiên Chúa tiếp tục muốn thực hiện trong chúng ta và xung quanh chúng ta qua Thánh Thần của Người, để Chúa Giêsu có thể là tin vui cho tất cả mọi người, không ai bị loại trừ, và 'để tất cả nên một'" (Ga 17,21).

Dấn thân vì hòa bình

Và nói về con đường dấn thân vì hòa bình, Đức Thánh Cha lưu ý rằng chị Chiara đã quyết định hy sinh cuộc sống để thực hiện di chúc của Chúa Giêsu: "Yêu thương và phổ biến tình yêu là mục đích chung của Hiệp hội Đức Maria" và nhắc lại rằng "chỉ từ tình yêu thương mới sinh ra hoa trái hòa bình".

Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top