ĐHY Chủ tịch HĐGM Ý mời gọi các Giám mục can đảm và hiệp nhất

ĐHY Chủ tịch HĐGM Ý mời gọi các Giám mục can đảm và hiệp nhất

ĐHY Chủ tịch HĐGM Ý mời gọi các Giám mục can đảm và hiệp nhất

Can đảm

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Hồng y Zuppi nhấn mạnh tầm quan trọng của từ “can đảm”. Ngài nói: “Sống vì Tin Mừng khiến chúng ta đối diện với những giới hạn của mình, với sự khắc nghiệt của thế giới, với thế lực của sự dữ mà các Kitô hữu nhận biết bởi vì họ yêu thương và không chờ đợi một đại dịch nào đó để chống lại nó. Can đảm cũng là động lực để tìm ra những phương thế mới để truyền bá đức tin, loan báo Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh, không ngại ra khơi.

Noi gương Thánh Phaolô, bị giải đến Roma với xiềng xích vì một phiên tòa bất công, Đức Hồng y mời gọi “Hãy biến khó khăn thành cơ hội” và giải thoát mình “khỏi mọi xiềng xích và khỏi chất độc nguy hiểm là chủ nghĩa bi quan, có thể được đi kèm với những phán đoán thông minh nhưng luôn trở thành sự thờ ơ.”

Hiệp nhất

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cũng nhấn mạnh đến sự hiệp nhất. Nhắc lại những gì Đức Thánh Cha đã nói khi bắt đầu cuộc hành trình, Đức Hồng y nhắc rằng “không có sự hiệp thông nếu không có tác động của Thần Khí và sự ngoan ngoãn của chúng ta để mình được Thần Khí hướng dẫn.” Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tránh xa “những sở thích nhỏ nhặt, khỏi những lo lắng của Marta, khỏi mong muốn trở thành nhân vật chính khiến chúng ta kiêu căng, khỏi những chương trình không có tình yêu khiến chúng ta an toàn nhưng xa cách những người lữ hành.”

Theo Đức Hồng y, can đảm và hiệp nhất là hai con đường được Lời Chúa chỉ ra qua phụng vụ Thánh Thể. Đó là lòng can đảm mà chỉ có tình yêu mới có thể làm nảy sinh nơi chúng ta, để lắng nghe, phân định và quyết định vì Chúa và vì lợi ích của Giáo hội; và sự hiệp nhất luôn lấy Chúa Giêsu làm trung tâm. (Aci Stampa 25/05/2023)

Nguồn: Vatican News

Top