ĐGM Barron: Tuyên ngôn mới của Vatican khẳng định giáo huấn vượt thời gian của Giáo hội về hôn nhân

ĐGM Barron: Tuyên ngôn mới của Vatican khẳng định giáo huấn vượt thời gian của Giáo hội về hôn nhân

ĐGM Barron: Tuyên ngôn mới của Vatican khẳng định giáo huấn vượt thời gian của Giáo hội về hôn nhân

USCCB (21.12.2023) – Đức Giám mục Robert Barron, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống Gia đình và Giới trẻ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), cho biết tài liệu được Vatican công bố tuần này về ý nghĩa mục vụ của các chúc lành nhấn mạnh rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ trong sự chung thủy suốt đời và đón nhận con cái. Sau khi Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa Thánh ban hành Tuyên ngôn Fiducia supplicans, Đức cha Robert Barron đã giải đáp những câu hỏi và những bận tâm xung quanh tuyên ngôn.

“Với tư cách là chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống Gia đình và Giới trẻ của USCCB, tôi muốn trả lời một số câu hỏi và những bận tâm đã nảy sinh sau khi Tuyên ngôn Fiducia Supplicans được ban hành. Tuyên ngôn này không hề kêu gọi thay đổi giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân và tính dục. Thực vậy, cần phải nỗ lực rất nhiều để nhấn mạnh rằng, phù hợp với giáo lý không thay đổi, hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ trong sự chung thủy trọn đời và đón nhận con cái.

“Các chúc lành dành cho những người có mối quan hệ trái quy tắc về bản chất không mang tính phụng vụ và do đó không hàm ý bất kỳ sự chấp thuận nào đối với những mối quan hệ như vậy. Đúng hơn, những lời chúc lành này không chính thức và tự phát, được đưa ra để kêu cầu lòng thương xót của Chúa chữa lành, hướng dẫn và củng cố. Bất chấp một số thông tin sai lệch trên báo chí, tuyên ngôn này không tạo thành một “bước” hướng tới việc phê chuẩn hôn nhân đồng giới cũng như không làm tổn hại đến giáo huấn của Giáo hội đối với những người có mối quan hệ trái quy tắc.

Fiducia Supplicans rất phù hợp với niềm xác tín lâu nay của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng những người không sống theo yêu cầu đầy đủ của giáo huấn luân lý của Giáo hội vẫn được Thiên Chúa yêu thương và trân trọng và được mời đón nhận lời đề nghị tha thứ của Thiên Chúa”.
 

Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ
về tài liệu đề cập đến các Chúc lành Mục vụ do Vatican ban hành

Để đáp lại Tuyên ngôn “Fiducia supplicans” do Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican ban hành ngày hôm nay, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) đã đưa ra tuyên bố sau đây qua người phát ngôn của mình, Chieko Noguchi, vào ngày 18.12.2023:

“Tuyên ngôn do Bộ Giáo lý Đức tin (DDF) của Vatican đưa ra hôm nay nêu rõ sự khác biệt giữa các chúc lành phụng vụ (bí tích) và các chúc lành mục vụ, có thể được ban cho những người mong muốn ân sủng yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân không thay đổi, và tuyên bố này khẳng định điều đó, đồng thời nỗ lực đồng hành cùng mọi người thông qua việc ban các chúc lành mục vụ vì mỗi người chúng ta cần tình yêu chữa lành và lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình”.

(Nguồn: USCCB.ORG)
Chuyển ngữ: Tâm Bùi

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top