14 Chặng đàng Thánh giá bằng đồng tại Rôma

14 Chặng đàng Thánh giá bằng đồng tại Rôma

14 Chặng đàng Thánh giá bằng đồng có kích thước lớn hơn người thật đang được trưng bày ở Rôma.

Bộ Chặng đàng Thánh giá này được lắp đặt dọc Đại Lộ Conciliazione, tức con đường chính dẫn vào Quảng trường Thánh Phêrô được trưng bày từ nay cho đến hết ngày 29.4 (nghĩa là sẽ tháo gỡ trước ngày lễ Phong Chân Phước Đức Gioan Phaolô II).

 
 
 

 

Top