Vui học Thánh Kinh tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Vui học Thánh Kinh tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Hạt Giống Lời Chúa kính gởi đến Quí Độc Giả: VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Tài liệu dành cho các Giáo Lý Viên và Phụ Huynh.

Do anh GB. Nguyễn Thái Hùng biên soạn

Xin click file đính kèm để xem chi tiết:

Top