Vị thánh KHÔNG

Vị thánh KHÔNG

Không lời,

(vì) không chối Lời Thiên Phụ

Không lời,

(mà) không ngừng yêu thương thê tử

Không quản đón nhận tha nhân

Không nề việc nghĩa quên thân

Không sánh người với cá nhân

Không đặt mình hơn tha nhân

Không giận người thiếu tri ân

 

Không sợ lên đường trong tối muộn

Không nề gánh quảy việc Trời muốn

Không ngừng tìm Chúa Con

Không hề trách móc nỉ non

 

Không quanh co

Không âu lo

Không đôi co

Không so đo

 

Không thâm gian

Không cầu an

Không oán than

Không minh oan

Không ngại gian nan

Không nghĩ lan man

 

Không màng danh vọng cao sang

Không theo lối bước thênh thang

Không sợ lang thang

Không thích rềnh rang

 

Không nê vọng ngoại

Không mê si dại

Không ngừng nhìn lại

Không sợ thất bại

Không cầm níu lại

Không lời mà thoại

 

Không nghĩ cho mình

Không tục lụy tình

Không vui một mình

Không quản tử sinh

 

Không ngán hôi tanh

Không sợ đóng đanh

Không thích lanh chanh

Không cần cải chánh

Không màng đua tranh

Không ngưng làm lành

Không ngừng nên thánh

 

Không lời

(thì) khơi lòng

Không!

Top