Slideshow: Sứ mạng truyền giáo - Lời Chúa CN 29 TN B

Slideshow: Sứ mạng truyền giáo - Lời Chúa CN 29 TN B

Slideshow: Sứ mạng truyền giáo - Lời Chúa CN 29 TN B

Đức Maria, ngôi sao truyền giáo

"Trong tháng Mân Côi, chúng ta được mời gọi cầu cho việc truyền giáo. Việc truyền giáo nên luôn luôn khởi sự từ chính mình. Việc tái truyền giáo chính mình có thể sẽ được thực hiện rất tốt nhờ Kinh Mân Côi. Bởi vì chuỗi Mân Côi kể lại vắn tắt dung mạo Chúa Cứu Thế và con đường Người đã đi. Con đường đó cũng là con đường Đức Mẹ đã đi, theo tinh thần "Xin Vâng", để trở thành Đấng đồng công cứu chuộc loài người".  (GM. GB Bùi Tuần)

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow "Sứ mạng truyền giáo".

Top