Slideshow: Lời Chúa CN 32 TN B

Slideshow: Lời Chúa CN 32 TN B

Slideshow: Lời Chúa CN 32 TN B

"Đồng tiền bà goá" được Chúa Giêsu đánh giá lớn nhất vì đồng tiền ấy là tất cả những gì bà còn lại để sinh sống.

"Đồng tiền bà goá", vì Đức Giêsu không chỉ nhìn vào số lượng một đồng tiền, mà Ngài còn nhìn thấy bà cho đi cả bản thân bà, đó cũng là điều kiện để làm môn đệ Chúa Giêsu.

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow Lời Chúa CN 32 TN B "Của cho quí nhất"
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top