Slideshow: Lời Chúa CN 22 TN B

Slideshow: Lời Chúa CN 22 TN B

Luật lệ trong tôn giáo là để giúp chúng ta nên trọn lành. Luật không phải là gánh nặng hay sự lừa dối. Giáo hội kêu mời chúng ta giữa đạo bằng cả tấm lòng và trái tim chứ không phải giữ đạo bằng môi miệng.

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow Lời Chúa CN XXII TN B.

Top