Slideshow: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Slideshow: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Slideshow: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Các thánh Tử Đạo Việt Nam có lòng tin mạnh mẽ. Lòng tin của các ngài không biểu lộ trong những hành vi cuồng tín, nhưng diễn tả trong thái độ chan chứa yêu thương. Đã nhận biết Chúa, các ngài yêu mến Chúa tha thiết. Đã cảm nhận được tình yêu của Chúa các ngài mong muốn được đáp đền tình yêu đó.

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow "Cho con nên hạt giống tốt"

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top