Ô! Nắng Mai!

Nắng Xuân len lén

Dệt tơ xanh trên từng sóng mắt

Nắng Xuân dịu dàng

Tràn sự sống trong mỗi trái tim

Bật lên đi !

Câu thơ –  mộng – còn ươm màu bẽn lẽn

Dậy thôi nào !

Suối nhạc – lòng – thoảng chớm ánh cao quang

Mầm non rộn rã – reo – sương đời trong vắt

Lộc biếc tưng bừng – tấu – tiết điệu thiên thai

Ô ! Nắng Mai !

Trải hương ấm cho muôn hoa khiết trắng diệu vợi

Ô ! Vầng Hồng !

Tung ánh Trời cho dấu bước huy hoàng ân thiêng

Lá nghiêng mình

Nhẹ ướm dáng thần tiên

Sông ngắm bóng

Dìu in đời ánh sáng

Ô ! Nắng Xuân Thiên Đàng

Ô ! Thánh ân muôn vàn

Nắng vàng bay

Say !

Gió ngàn lay

Xuân !

 

Top