Ngày 2/1: Thánh Basilio Cả và Thánh Grêgôriô Nadien, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh

Ngày 2/1: Thánh Basilio Cả và Thánh Grêgôriô Nadien, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh

Hai vị thánh này là những văn nhân nổi tiếng giữa các Giáo Phụ Hy Lạp. Các ngài còn để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm giải thích Thánh Kinh và Tu đức; Hội thánh còn giữ được hơn 400 bài thơ của thánh Grêgôriô và nhiều luật dòng của thánh Basilio. Vì thế người ta xem các ngài như đấng khai sáng đời sống đan viện bên phương đông. Họ đã sống chung những năm đẹp đẽ nhất khi học chung trường ở Athen và sau này trong đan viện Anesi do thánh Basilio thành lập trên bờ sông Iris.

Người đương thời gọi thánh Basilio là “vĩ đại”. Xuất thân từ một gia đình công giáo vị vọng, học rất nhiều trường nổi tiếng. Khi lớn lên ngài mới nhận Bí tích Thánh Tẩy, và như ngài nói: “như là tỉnh sau một giấc ngủ dài, bừng mắt dậy để chiêm ngắm ánh sáng kỳ diệu của chân lý Phúc Âm”

Ngài bước vào đời sống khổ tu, viết hai bộ luật dòng. Năm 364 ngài nhận chức Linh mục; năm 370 ngài làm Tổng Giám mục ở Xedaria miền Capadoxia. Các tác phẩm của ngài được viết ra để bảo vệ Thiên tính của Chúa Giêsu và của Chúa Thánh Thần. Vì sống quá khổ hạnh và có quá nhiều công tác, ngài kiệt sức dần và qua đời ngày 1.1.379, lúc ngài chỉ mới 49 tuổi.

Thánh Grêgôriô là con của vị Giám mục ở Nadien miền Tiểu Á, là bạn đồng song với thánh Basilio, trở thành Tu sĩ và Linh mục năm 362. Trong một thời gian ngắn, ngài làm Tổng Giám mục thành Contantino. Đối với ngài không gì sung sướng cho bằng bỏ tất cả danh vọng để trở về đời sống chiêm niệm. Ngài là con người khắc khoải đi tìm Chúa, hăng say bảo vệ Thiên Tính của Chúa Kitô, chống lại tất cả mọi lạc thuyết, vì thế người đương thời gọi ngài là “nhà thần học”. vào năm 383, ngài bỏ ngai Giám mục, trở về quê nhà ở Arian, nơi ngài đã sinh ra và chết tại đây năm 389.

Nhờ lời hai thánh Basilio và Grêgôriô nguyện giúp cầu thay, xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết khiêm nhường tìm hiểu chân lý, khao khát sống và quyết tâm bảo vệ chân lý.

Top