Mẫu cầu nguyện Taizé cuối năm

Mẫu cầu nguyện Taizé cuối năm

 

 

 

 

WGPSG -- Dưới đây là các Icône và các mẫu cầu nguyện Taizé để sử dụng vào các dịp:
- Tạ Ơn cuối năm.
- Tuần lễ của Chúa nhật II Thường niên B.

 
Ban Cầu Nguyện Taizé của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn thực hiện.


 

 

Top