Làm phép nhà là một việc quan trọng của người Kitô hữu

Làm phép nhà là một việc quan trọng của người Kitô hữu

Làm phép nhà là một việc quan trọng của người Kitô hữu

TGPSG - Hội Thánh có khá nhiều á bí tích về việc chúc lành, bao gồm chúc lành công sở làm việc, cửa hàng, phương tiện di chuyển. Trong đó chúc lành không gian sống có vai trò đặc biệt quan trọng. Người Công giáo thường quy tụ mọi người trong gia đình và mời Linh mục tới làm phép cho nhà đó. Một phần là xin Chúa chúc lành cho gia đình và giữ gìn ngôi nhà. Quan trọng hơn hết là chúng ta “mời Chúa đến” trong nhà mình; nói cách khác là chúng ta mời Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta, thánh hóa mỗi người trong gia đình chúng ta. Đó cũng là truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Kitô hữu.

Khi làm phép nhà mới, vị linh mục chúc lành, đi từng phòng và cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin đến cùng các tôi tớ Chúa đây là những người đang khiêm nhường cầu xin phép lành của Chúa, qua việc dâng lên Chúa ngôi nhà của họ hôm nay.”Nghi thức này đi kèm với việc rảy nước thánh.

Điều quan trọng, chúng ta hãy đặt các ảnh, tượng, sách kinh nguyện, Kinh Thánh ở chỗ dễ thấy trong nhà, để nhắc nhở sự hiện diện của Chúa ở trong gia đình. Đó là dấu hiệu làm chứng rằng mỗi ngôi nhà Công giáo là một “tế bào sống” của Giáo hội.

Hạnh phúc của gia đình không nằm ở nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi. Hạnh phúc là khi tâm hồn có Chúa ở cùng, tâm hồn con người là nơi mà Chúa muốn được mời vào và cư ngụ vĩnh viễn.

Xin Chúa cai trị lòng mỗi người trong gia đình, để mỗi gia đình được hưởng thiên đàng ngay tại trần gian này. Amen.

Agnes Thanh Xuân (TGPSG)

Top