Bản tin Hiệp hành ngày 19.09.2023 - Không có cầu nguyện sẽ không có Thượng Hội Đồng

Bản tin Hiệp hành ngày 19.09.2023 - Không có cầu nguyện sẽ không có Thượng Hội Đồng

Bản tin Hiệp hành ngày 19.09.2023 - Không có cầu nguyện sẽ không có Thượng Hội Đồng

BẢN TIN HIỆP HÀNH
CỦA VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT

Từ ngày 22.2.2023, Vatican News Tiếng Việt thực hiện chuyên mục Bản tin Hiệp hành để cập nhật hoặc đúc kết các thông tin và tài liệu quan trọng về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. Sau đây là những bản tin đã được thực hiện:

(Cập nhật lúc 21g40 ngày 19.09.2023)

20. Không có cầu nguyện sẽ không có Thượng Hội Đồng

19. Đêm Cầu nguyện Đại kết cho Thượng Hội Đồng & Buổi quy tụ dân Chúa "Together"

18. Mùa thụ tạo: Cùng chăm sóc ngôi nhà chung

17. Hiệp hành tại Đại hội Giới trẻ Thế giới

16. Phương thức làm việc tại Đại hội Thượng Hội Đồng Giám mục XVI

15. Thống kê danh sách tham dự viên Đại hội Thượng hội Đồng Giám mục XVI

14. Tóm lược Tài liệu làm việc Thượng Hội đồng cấp độ hoàn vũ (1)

13 - Ra mắt Tài liệu làm việc Thượng Hội Đồng cấp hoàn vũ

12 - Đức Mẹ Maria và Thượng Hội Đồng

11 - Thượng Hội Đồng kỹ thuật số?

10 - Giáo dân, tu sĩ có được tham gia Thượng Hội Đồng sắp tới?

09 - Họp báo đúc kết giai đoạn châu lục của Thượng Hội Đồng

08 - Linh đạo Hiệp hành là gì?

07 - Kết thúc giai đoạn châu lục THĐ & Linh đạo Hiệp hành

06 - Châu Á gửi gì cho Thượng Hội đồng sắp tới?

05 - Châu Mỹ Latinh bận tâm gì?

04 - Khóa họp Phi Châu ở Ethiopia

03 - Thượng Hội Đồng quan tâm gì ở giai đoạn châu lục?

02 - Khóa họp cấp châu lục - Giáo hội Á Châu

 

01 - Đừng định trước kết quả cho Thượng Hội Đồng

Nguồn: vaticannews.va/vi

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top