Bài hát (với audio) “Xin Chữa Lành Chúng Con”: cầu nguyện trong mùa dịch bệnh

Bài hát (với audio) “Xin Chữa Lành Chúng Con”: cầu nguyện trong mùa dịch bệnh

Bài hát (với audio) “Xin Chữa Lành Chúng Con”: cầu nguyện trong mùa dịch bệnh

Trong những ngày qua, toàn thế giới đang đối phó với dịch Covid-19, người Công giáo được kêu gọi cầu nguyện: “Cúi xin Chúa sáng soi cho tất cả mọi chuyên gia y tế và mọi người biết việc phải làm…”

Khi cầu nguyện, được ơn soi sáng, tôi đã dùng những câu Lời Chúa trích từ các sách Giêrêmia, Thánh vịnh, và Tin Mừng để hát lên tâm tình tha thiết: “Lạy Chúa Giêsu, Xin Chữa Chúng Con!”

Có thể hát bài này khi cầu nguyện trong những ngày đang có dịch Covid-19, và cũng có thể sử dụng trong nhiều dịp khác, như: sám hối trước khi xưng tội (chung vào Mùa Chay), khi thăm và xức dầu bệnh nhân, v..v..

Lm Rôcô Nguyễn Duy

 

Người trình bày: Lm. Đăng Linh

Ghi chú: Có thể click vào đây: "bài hát này" để dowload file pdf và in ra, nếu cần.

Top