giáo hạt thuộc TGP Sài Gòn

# Tên Giáo hạt Linh mục hạt trưởng Số giáo xứ
1 Bình An Lm. Phanxicô X. Nguyễn Xuân Quang 13
2 Chí Hoà Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang 17
3 Gia Định Lm. Giuse Mai Thanh Tùng 13
4 Gò Vấp Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn 11
5 Hóc Môn Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng 20
6 Phú Nhuận Lm. Giuse M. Lê Quốc Thăng 9
7 Phú Thọ Lm. Giuse Phạm Bá Lãm 15
8 Sài Gòn - Chợ Quán Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng 17
9 Tân Định Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng 11
10 Tân Sơn Nhì Lm. Phaolô Phạm Trung Dong 18
11 Thủ Đức Lm. Gioakim Trần Văn Hương 12
12 Thủ Thiêm Lm. Gioan B. Phạm Văn Hợp 17
13 Xóm Chiếu Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên 13
14 Xóm Mới Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Hùng 15

Giáo xứ thuộc Hạt

Top