Tiểu sử Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

Tiểu sử Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

Tiểu sử Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

▪ 26-12-1962: Sinh tại Quảng Nam, Đà Nẵng

▪ 1969 – 1979: Học các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Saigon, Trần Quốc Tuấn

▪ 1979 – 1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa học Tự nhiên) Tp. HCM, tốt nghiệp Cử nhân Toán-Tin học

▪ 1993 – 1999: Tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

▪ 30-06-1999: Thụ phong Linh mục tại nhà thờ Chánh Toà Đức Bà Sài Gòn

▪ 1999 – 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

▪ 2001 – 2006: Học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Roma; tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình

▪ 2006: Học về Đào tạo Ơn gọi tại Đại học Gregoriana, Rôma

▪ 2006 – 2014: Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP. HCM

▪ 2007 – 2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP. HCM

▪ 2007 – 2017: Trưởng ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP. HCM; Thư ký Uỷ Ban Mục vụ Gia đình trực thuộc HĐGMVN.

▪ 2007 – 2017: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của TGP Sài Gòn - TP. HCM

▪ 2009 – 2014: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Sài Gòn)

▪ 2014 – 2018: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

▪ 25-08-2017: Được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP. HCM (hiệu toà Catrum)

14-10-2017: Được truyền chức Giám mục với châm ngôn: “Này con đây”

▪ 03-10-2019: Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc HĐGMVN (từ Đại hội HĐGMVN lần thứ XIV 30/9/2019 – 04/10/2019) 

▪ 19-03-2021: Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top