Thư chúc mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp Đức cha Phêrô Chủ tịch HĐGMVN được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Phó TGP Hà Nội

Thư chúc mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp Đức cha Phêrô Chủ tịch HĐGMVN được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Phó TGP Hà Nội

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top