Thông Báo Về Thánh Lễ Tạ Ơn Chào Đón Đức Tân Tổng Giám Mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Thông Báo Về Thánh Lễ Tạ Ơn Chào Đón Đức Tân Tổng Giám Mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

VĂN PHÒNG TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội
----------+----------

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Các quí Cha,
                 Tu sĩ, Chủng sinh
                 và anh chị em giáo dân trong Tổng Giáo Phận Hà Nội

Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội kính mời anh chị em đến tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn chào đón Đức Tân Tổng Giám Mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, do Đức Tổng Giám Mục Giuse chủ sự, vào lúc 10:00 giờ sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 5 năm 2010, tại nhà thờ Chính Tòa.

Để thánh lễ được trang nghiêm, trật tự và sốt sáng, xin anh chị em không mang những gì không cần thiết cho thánh lễ và tránh mọi thái độ, cử chỉ, hay lời nói có thể ảnh hưởng đến bầu khí thánh thiêng của phụng vụ.

Sau cùng, xin anh chị em hãy gia tăng cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Tân Tổng Giám Mục Phó Phêrô, Đức Giám Mục Phụ Tá Lôrensô, và cho sự bình an hợp nhất trong Tổng Giáo Phận.

Xin kính chúc anh chị em đầy tràn bình an của Chúa Kitô Phục Sinh!

TM. Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội
Lm. Alphongsô Phạm Hùng
Chánh Văn Phòng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top