Phụng vụ trực tuyến Tam Nhật Thánh & Phục sinh 2023

Phụng vụ trực tuyến Tam Nhật Thánh & Phục sinh 2023

Phụng vụ trực tuyến Tam Nhật Thánh & Phục sinh 2023

TAM NHẬT THÁNH & PHỤC SINH 2023

  1. Thứ Năm tuần thánh ngày 6-4-2023

8:30 THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Nhà thờ Đức Bà)

17:30 THÁNH LỄ TIỆC LY (Nhà thờ Đức Bà)

17:30 THÁNH LỄ TIỆC LY* (Trung tâm Mục vụ)

21:00 CHẦU THÁNH THỂ (Nhà thờ Đức Bà)

  1. Thứ Sáu tuần thánh ngày 7-4-2023

16:00 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ (Nhà thờ Đức Bà)

17:30 TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA (Nhà thờ Đức Bà)

17:30 TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA* (Trung tâm Mục vụ)

  1. Thứ Bảy tuần thánh ngày 8-4-2023

17:30 CANH THỨC VƯỢT QUA* (Trung tâm Mục vụ)

20:00 CANH THỨC VƯỢT QUA (Nhà thờ Đức Bà)

  1. Chúa nhật Phục sinh ngày 9-4-2023

17:30 MỪNG CHÚA PHỤC SINH* (Trung tâm Mục vụ)

(*) YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến
youtube.com/TGPSGThanhLetructuyen
Thánh lễ dành cho bệnh nhân & người cao tuổi

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top