Phỏng vấn Đức Hồng y Giorgio Marengo, Giám mục Phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar - Mông Cổ

Phỏng vấn Đức Hồng y Giorgio Marengo, Giám mục Phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar - Mông Cổ

 

WHĐ (18.03.2024) – Đức Hồng y Giorgio Marengo, Giám mục Phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar - Mông Cổ, đã có chuyến viếng thăm và tri ân Giáo hội Công giáo Việt Nam. Sau đây là cuộc phỏng vấn Đức Hồng y do Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top