Những bổ nhiệm mới (7.7.2009)

Những bổ nhiệm mới (7.7.2009)

 
NHỮNG THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM MỚI TRONG TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
Vào ngày 7.7.2009, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục TGP.TPHCM đã có quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm một số linh mục và phó tế như sau:

I. Các linh mục chính xứ thuyên chuyển qua giáo xứ mới: 

STT
TÊN THÁNH – HỌ VÀ TÊN
Giáo xứ / Giáo hạt cũ
Giáo xứ / Giáo hạt mới
01
Giuse BÙI VĂN QUYỀN
Trung Bắc – Xóm Mới
Nữ Vương Hoà Bình – Xóm Mới
02
Phanxicô Xaxiê BÙI VĂN MINH
Thủ Đức – Thủ Đức
Chí Hoà – Chí Hòa
03
Giacôbê MAI PHÁT ĐẠT
Bình Hưng – Bình An
Thủ Đức – Thủ Đức
04
Giuse Maria PHẠM HỒNG THÁI
Đông Quang – Hốc Môn
Hàng Sanh – Gia Định
05
Giuse M. TRẦN CHÍ NGUYỆN
Cao Thái – Thủ Thiêm
Hưng Phú – Bình An
06
Đaminh VŨ NGỌC THỦ
Hàng Sanh – Gia Định
Tân Việt – Tân Sơn Nhì
07
Antôn NGUYỄN ĐÌNH THỤC
Tân Việt – Tân Sơn Nhì
Vinh Sơn Nghĩa Hoà – Chí Hòa
08
Antôn NGUYỄN VĂN TOÀN
Phú Lộc – Phú Nhuận
Đức Tin – Gò Vấp
 II. Các linh mục phụ tá được bổ nhiệm làm lm. chính xứ:
STT
TÊN THÁNH – HỌ VÀ TÊN
Giáo xứ / Giáo hạt cũ
Giáo xứ / Giáo hạt mới
09
Phêrô PHAN KHẮC TRIỂN
Phát Diệm – Phú Nhuận
Cao Thái – Thủ Thiêm
10
Gioakim NGUYỄN VĂN SAN
Xóm Chiếu – Xóm Chiếu
Thánh Cẩm – Thủ Thiêm
11
Giuse ĐINH ĐỨC THỊNH
Phanxicô Xaviê – Chợ Quán
Trung Bắc – Xóm Mới
12
Phanxicô X NGUYỄN VĂN THANH
Bùi Môn – Hóc Môn
Bình Hưng – Bình An
13
Giuse PHẠM ĐÌNH ĐẠI
Tân Định – Tâm Định
Đông Quang – Hốc Môn
14
Phêrô NGUYỄN CÔNG TÂM
Tân Phú – Tân Sơn Nhì
Chánh Hưng – Bình An
15
Phêrô NGUYỄN QUỐC TUÝ
Tân Thái Sơn – Tân Sơn Nhì
Tân Thái Sơn – Tân Sơn Nhì
16
Vinhsơn NGUYỄN ĐỨC DŨNG
Chợ Quán – Chợ Quán
Phú Lộc – Phú Nhuận
III. Các linh mục ở Trung tâm – Dòng tu – Du học về được bổ nhiệm làm lm. chính xứ: 
STT
TÊN THÁNH – HỌ VÀ TÊN
Nơi ở cũ
Giáo xứ / Giáo hạt mới
17
Phanxicô X. BẢO LỘC
TTMục Vụ
Vườn Chuối – Sài Gòn
18
Gioan Vianê PHẠM MẠNH CƯƠNG
Dòng Đồng Công
Châu Bình – Thủ Đức
19
Phêrô HOÀNG ĐÌNH THÀNH
Du học về
Phú Hải – Phú Nhuận
IV. Các tân linh mục được bổ nhiệm làm lm. phụ tá giáo xứ:
STT
TÊN THÁNH – HỌ VÀ TÊN
Giáo xứ / Giáo hạt
01
Mactinô Chu Quang Định
Gò Vấp – Gò Vấp
02
Giuse Nguyễn Minh Đức
Bùi Môn – Hốc Môn
03
Inhaxiô Nguyễn Văn Đức
Tân Định – Tân Định
04
Phanxicô At Trần Đức Huấn
Phanxicô Xaviê – Chợ Quán
05
Đaminh Lâm Quang Khánh
Bùi Phát – Tân Định
06
Giuse Nguyễn Văn Lãnh
Tân Phú – Tân Sơn Nhì
07
Giuse Đặng Thanh Phong
Phát Diệm – Phú Nhuận
08
Giuse Trần Hoàng Quân
Chợ Quán – Chợ Quán
09
Giuse Nguyễn Hoàng Thanh
Tân Thái Sơn – Tân Sơn Nhì
10
Giuse Nguyễn Ngọc Thông
Thạch Đà – Xóm Mới
11
Giuse Nguyễn Hữu Thức
Xóm Chiếu – Xóm Chiếu
12
Phêrô Giuse Hà Thiên Trúc
Thị Nghè – Gia Định
 V. Các phó tế đi giúp xứ: 
STT
TÊN THÁNH – HỌ VÀ TÊN
Giáo xứ / Giáo hạt
01
Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt
Gia Định – Gia Định
02
Giuse Hoàng Đình Hải
Thị Nghè – Gia Định
03
Phanxicô At Trần Minh Hiếu
Tân Định – Tân Định
04
Bartôlômêô Nguyễn Hoàng Tú
Xóm Chiếu – Xóm Chiếu
VI. Các linh mục nghỉ hưu hoặc nghỉ bệnh:
STT
TÊN THÁNH – HỌ VÀ TÊN
Giáo xứ / Giáo hạt cũ
Lý do
01
Gioakim VŨ NGỌC LONG
Phú Hải – Phú Nhận
Nghỉ hưu
02
Augustinô PHẠM MINH TRI
Vinh Sơn Nghĩa Hòa – Chí Hòa
Nghỉ hưu
03
Giuse NGUYỄN HỮU BẰNG
Chánh Hưng – Bình An
Nghỉ hưu
04
Giuse ĐINH CAO TÙNG
Tân Thái Sơn – Tân Sơn Nhì
Nghỉ hưu
05
Gioan B. HUỲNH VĂN HUỆ
Chí Hoà – Chí Hòa
Nghỉ bệnh
06
Gioan Vianê CHU MINH TÂN
Thánh Cẩm – Thủ Thiêm
Nghỉ bệnh
 
Vào ngày 14.7.2009, các vị trong danh sách trên đã đến gặp Đức Hồng y để nhận "bài sai" lãnh nhiệm vụ mới.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị luôn trung thành và nhiệt thành với sứ vụ mà Chúa và bề trên trao phó, và cầu xin Chúa phục hồi dồi dào sức khoẻ cho các vị nghỉ hưu và nghỉ bệnh.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top