Nhật ký Hội nghị thường niên Lần I-2010 Hội đồng Giám mục VN (3)

Nhật ký Hội nghị thường niên Lần I-2010 Hội đồng Giám mục VN (3)

WHĐ (08.04.2010) – Buổi sáng ngày hội nghị thứ hai, thứ tư 07-04, các Ủy ban trực thuộc HĐGMVN lần lượt trình bày những việc đã làm hoặc dự kiến sẽ làm. Đức Hồng y Gioan B. Phạm Minh Mẫn, chủ tịch UB Di dân nói cần có sự phối hợp giữa Giáo Hội nơi di dân đến và Giáo Hội địa phương gốc. Những nỗ lực cho mục vụ di dân trong nước còn khiêm tốn. Mục vụ di dân ngoài nước chỉ mới bắt đầu. Kế đến, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, chủ tịch UB Giáo dân trình bày trước Hội nghị Bản phác thảo Qui chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Các Đức cha cần có thời gian để đọc và thảo luận, góp ý rồi mới thông qua. Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, chủ tịch UB Gia đình nối tiếp chia sẻ ý hướng và mối bận tâm về cung cấp thông tin cho đời sống gia đình, và mục vụ gia đình. Website của UB Gia đình hiện nay mỗi ngày có hơn ngàn lượt người truy cập. Đề tài về Hôn nhân Gia đình được các Đức cha quan tâm trao đổi sôi nổi, đặc biệt về những vấn đề liên quan đến Giáo luật. Sau giờ giải lao, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, chủ tịch UB Giáo dục Công giáo gợi lên ý tưởng sẽ hình thành một Học viện Thần học cao cấp trong tương lai trực thuộc HĐGM. Toàn thể các giám mục tại Hội nghị tán thành ý tưởng này và giao cho Đức cha Phêrô trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra dự án thực hiện.

Vào buổi chiều, Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, chủ tịch UB Tu sĩ báo cáo về tình hình Đại Chủng viện Bùi Chu và Đại hội Tu sĩ vừa qua. Ngài nói sắp tới UB sẽ tiến hành làm Kỷ yếu Tu sĩ VN. Kế tiếp, các Đức cha Tổng giáo phận Huế trình bày về tiến trình dự án Xây dựng Trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Ngày 08-03-2010 vừa qua đã tổ chức Hội thảo công trình thiết kế Trung tâm Thánh Mẫu, và sẽ còn tiến hành một lần nữa. Đức cha Phanxicô X. Lê Văn Hồng, phụ tá Tổng Giáo phận Huế nói hy vọng có thể làm lễ đặt viên đá đầu tiên vào dịp Lễ Bế mạc Năm Thánh tại La Vang tháng 01-2011. Nhân đó, Đức cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Huế trình bày phác thảo dự kiến Lễ Bế mạc Năm Thánh tại La Vang ngày 05&06-01-2011. Với chủ đề “Cùng Mẹ Maria ra đi loan báo Tin Mừng”, Lễ Bế mạc muốn không phải là chấm dứt nhưng là bắt đầu một hướng mở cho việc loan báo Tin Mừng. Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, chủ tịch UB Loan báo Tin Mừng, cho biết hiện nay đang xin các giáo phận vẽ lại bản đồ truyền giáo. Các hoạt động đào tạo và trợ giúp vẫn tiến hành, tuy nhiên còn gặp khó khăn về cơ sở như văn phòng cho UB để có nơi liên lạc. Từ đó, sau giải lao buổi chiều các Đức cha đề cập đến cơ sở của HĐGM, cơ sở của UB Caritas. Hiện giờ vẫn chưa có một ý kiến thống nhất cuối cùng về vấn đề này. Hơn một giờ đồng hồ còn lại, lần lượt các Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, chủ tịch UB Giáo lý đức tin, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch UB Thánh nhạc, Đức cha Phêrô Nguyễn văn Đệ, chủ tịch UB Truyền thông Xã hội trình bày các vấn đề của mình. Đáng lưu ý trong đó, Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo bản dịch chính thức đã được Tòa Thánh phê chuẩn và nay đã phát hành.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top