Nepal: Người Kitô hữu được tính trong cuộc điều tra dân số

Nepal: Người Kitô hữu được tính trong cuộc điều tra dân số

WHĐ (28.07.2011) – Ngày 17-07 vừa qua, Văn phòng Thống kê Trung ương Nepal loan báo, sau một tháng tiến hành việc điều tra dân số, đã tiếp nhận đủ các dữ kiện để có thể công bố một báo cáo ban đầu vào tháng 10-2011 và ước tính dân số Nepal là khoảng 28,5 triệu người.

Cuộc điều tra dân số lần thứ mười này của Nepal được xem như một khúc ngoặt có tính quyết định của thời kỳ hoàn tất Hiến pháp của mình.

Giáo sư Bhim Suwal, thuộc khoa Nghiên cứu dân số của đại học Tribhuwan giải thích: “Các chỉ dẫn xã hội-kinh tế do cuộc điều tra dân số cung cấp sẽ cho phép, cùng với các yêu tố khác, chỉ rõ các đơn vị liên bang mới”.

Hơn 35.000 cán bộ và 8.500 giám sát viên đã được huy động để đến từng nhà người dân trong các vùng, huyện và Ủy ban phát triển làng xã, một đơn vị hành chính. Lần đầu tiên, họ thu thập các thông tin như giới tính, tuổi tác, dân tộc, tiếng mẹ đẻ, lĩnh vực hoạt động, nơi sinh, đẳng cấp, và cả tôn giáo, dĩ nhiên, người dân cũng có thể khai “không tôn giáo”.

Đây có thể được xem là lần đầu tiên, người Kitô hữu được kể trong một cuộc điều tra dân số tại Nepal.

(Theo Zenit, 26-07-2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top