Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB. qua đời. Lễ an táng 8g thứ Bảy 1.2.2020 tại nt Xuân Hiệp, 54 đường số 5, Linh Xuân, Thủ Đức

Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB. qua đời. Lễ an táng 8g thứ Bảy 1.2.2020 tại nt Xuân Hiệp, 54 đường số 5, Linh Xuân, Thủ Đức

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top