Hội nghị Giáo lý Giáo tỉnh Hà Nội lần I

Hội nghị Giáo lý Giáo tỉnh Hà Nội lần I

Hội nghị Giáo lý Giáo tỉnh Hà Nội lần I diễn ra tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Bắc Ninh từ chiều thứ Hai, 26/4 đến trưa thứ Tư, 28/4/2010, gồm các thành phần sau:

Khách mời: Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh; Cha Giuse Trần Quang Vinh, Tổng Đại Diện Giáo phận Bắc Ninh; Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng ban Giáo lý Toàn quốc (GLTQ); Chị M.Mađalêna Phạm Thị Thúy, Thư ký Văn phòng UB. Giáo Lý Đức Tin.

Tham dự viên: 25 tham dự viên gồm các trưởng và phó Ban Giáo lý của các giáo phận (9/10, vắng Hải Phòng), cũng như các chuyên viên giáo lý trong giáo tỉnh.

Hội nghị tập trung vào các vấn đề:
  1. Tổ chức huấn giáo trong Giáo phận và Giáo tỉnh, dựa trên Hướng dẫn Tổng quát việc Dạy Giáo lý 1997 các số 265-268.
  2. Soạn thảo một chương trình Giáo lý, dựa trên Hướng dẫn Tổng quát việc Dạy Giáo lý 1997, các số 80-87.
  3. Hướng tới chương trình hoạt động chung trong Giáo tỉnh.

Qua phần trình bày tình hình hoạt động giáo lý tại 9 giáo phận, những vấn đề được đề cập nhiều nhất đó là: nhân sự, chương trình hoạt động giáo lý và đào tạo giáo lý viên. Bên cạnh đó là những khó khăn mà hầu hết các giáo phận gặp phải đó là việc xác định trách nhiệm và quyền hạn của Ban Giáo lý trong giáo phận (đối với Giám mục, đối với các cha xứ và với các ban mục vụ khác), cũng như khó khăn về tình trạng thiếu hụt giáo lý viên và trình độ giới hạn của giáo lý viên.

Về chương trình giáo lý, các giáo phận miền Bắc chưa thể thống nhất một nội dung chung, đa số đang sử dụng chương trình giáo lý của giáo phận Xuân Lộc và Nha Trang. Cuối cùng, một khó khăn mà hầu hết các giáo phận gặp phải là nguồn kinh phí dành cho hoạt động giáo lý, trong đó, việc trả thù lao cho giáo lý viên chuyên nghiệp cũng là một điểm mà hội nghị lưu tâm.

Hướng đến đường lối hoạt động giáo lý chung trong giáo tỉnh, Hội nghị thống nhất việc củng cố cơ cấu tổ chức của Ban Giáo lý giáo tỉnh; phát huy mối dây liên kết giữa các ban giáo lý giáo phận; thống nhất chương trình giáo lý chung và xây dựng quỹ chung. Hướng đến tương lai, Hội nghị thống nhất sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ Ban Giáo lý Giáo Tỉnh lần II vào 10/2010 tại gp. Hưng Hóa, và xa hơn là Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần III dự định tổ chức vào 11/2011 tại Hà Nội.

Mặc dù thời gian có hạn và công việc bận rộn, nhưng các tham dự viên đã làm việc tích cực với những đóng góp chân thành, cởi mở, vì thế Hội nghị đã đạt được thành quả tốt đẹp, đem lại nhiều hứa hẹn trong tương lai trong công cuộc Loan báo Tin Mừng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top