Hai ngày: một đời Giám mục

Hai ngày: một đời Giám mục

Hai ngày: một đời Giám mục

WGPSG -- Khởi sự Thánh lễ an táng Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng vào chiều ngày 9-9-2009 tại Nhà thờ Nam Định, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã nói: Trong hai ngày vừa qua anh chị em có thể ngắm nhìn được những biến cố diễn tả cả một đời Giám mục: thụ phong, nhận nhiệm vụ, mãn nhiệm và qua đời. Vâng, những biến cố dồn dập đi liền nhau và tiêu biểu cho một đời giám mục đó là:

- ĐGM Giuse Nguyễn Năng thụ phong Giám mục vào sáng ngày 8-9-2009.

- ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Đệ nhận nhiệm vụ Giám mục Chánh toà Thái Bình vào sáng ngày 9-9-2009.

- ĐGM FX. Nguyễn Văn Sang mãn nhiệm Giám mục Chánh toà Thái Bình vào sáng ngày 9-9-2009.

- ĐGM Phaolô Lê Đắc Trọng được an táng vào chiều ngày 9-9-2009.

Đây là chùm ảnh đặc biệt diễn tả  HAI NGÀY: MỘT ĐỜI GIÁM MỤC

Top