Danh sách Thuyên chuyển - Bổ nhiệm Linh mục TGP. Sài Gòn - TP.HCM 2021

Danh sách Thuyên chuyển - Bổ nhiệm Linh mục TGP. Sài Gòn - TP.HCM 2021

Danh sách Thuyên chuyển - Bổ nhiệm Linh mục TGP. Sài Gòn - TP.HCM 2021

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, qua tham khảo ý kiến của Ban tư vấn nhằm đáp ứng nhu cầu chung của Tổng Giáo phận, đã quyết định thuyên chuyển một số cha sở và cha phó, đồng thời bổ nhiệm quý cha vừa được truyền chức vào ngày 16/10/2021, theo danh sách sau đây:

DANH SÁCH THUYÊN CHUYỂN BỔ NHIỆM 2021

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top