Cáo phó: Lm Đaminh Đinh Văn Vãng qua đời ngày 14.6.2023. Thánh lễ an táng lúc 8g30 thứ Bảy 17.6.2023

Cáo phó: Lm Đaminh Đinh Văn Vãng qua đời ngày 14.6.2023. Thánh lễ an táng lúc 8g30 thứ Bảy 17.6.2023

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top