Cáo phó: Linh mục Hilariô Nguyễn Công Minh

Cáo phó: Linh mục Hilariô Nguyễn Công Minh

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang – Thủ Đức cùng gia đình linh tông huyết tộc kính báo:

Linh mục Hilariô NGUYỄN CÔNG MINH

sinh ngày 09 tháng 01 năm 1925 tại Hải Phòng
thụ phong linh mục ngày 14 tháng 05 năm 1968
nguyên Chánh xứ giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, hạt Thủ Đức (1969-2005)
đã trở về Nhà Cha lúc 11g30 Chúa nhật, ngày 29 tháng 01 năm 2012 tại nhà hưu dòng Đồng Công – Thủ Đức, hưởng thọ 87 tuổi, sau 44 năm linh mục.

Linh cữu Cha cố được quàn tại nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang – Thủ Đức.

Lễ nhập quan được cử hành vào lúc 17g00 ngày 29.01.2012 tại nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang - Thủ Đức.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 08g30 ngày thứ Tư 01.02.2012 tại nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang số 32 đường 25, KP.1, P.Linh Đông, Quận Thủ Đức.

Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cha cố Hilariô vào Nước Trời.

Gx. Thánh Nguyễn Duy Khang, ngày 30.01.2012
Linh mục Chánh xứ
Dom. Hà Duy Dũng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top