Yêu Như Thầy - Thánh Matthia, Tông đồ (Ga 15, 9-17)

Lên đầu trang