Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn: Truyền chức Phó tế 2012

Lên đầu trang