Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ truyền chức linh mục 23-11-2013

Lên đầu trang