Vững tin và thực thi sứ vụ - Ngày 23 tháng 12 (Lc 1, 57-66)

Lên đầu trang