Tự Hào Và Khinh Người - Thứ Bảy tuần 3 mùa Chay (Lc 18, 9-14)

Lên đầu trang