Từ bỏ hết - Thứ Tư tuần 31 mùa Thường niên (Lc 14, 25-33)

Lên đầu trang