Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn đón tiếp các Giám mục đến họp Hội nghị thường niên kỳ II/ 2023

Lên đầu trang