Trực tuyến : Tưởng nhớ Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Thánh lễ giỗ 343 năm lúc 7:30 ngày 15-6-2022 tại TTMV

Lên đầu trang