Trực tiếp: Bế mạc Đại hội XIV HĐGMVN - Làm phép Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng

Lên đầu trang