Tôi sẽ xây dựng lại - Cung hiến thánh đường Latêranô (Ga 2, 13-22)

Lên đầu trang