"Tín hữu là một ơn gọi - Tu sĩ là một ơn gọi" - Bài giảng trong thánh lễ Tạ ơn Hồng Ân Tiên Khấn tại Dòng thánh Phaolô thành Chartres

Lên đầu trang